Banner

(TTV) Yên Sơn tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

21:16, 16/03/2023

Ngày 16/3, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phổ biến, quán triệt chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Thảo luận giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

 

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Chấn chỉnh những thiếu sót; Khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước./.

 

                                             CTV: Thùy Dung – Viết Kiều