Banner

(TTV) Triển khai chương trình kết nối liên kết phát triển kinh tế xã hội

14:21, 25/03/2023

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hợp tác Khoa học – công nghệ để kết nối, liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2025.

 

Lãnh đạo Sở KH&CN hai tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc đã trao đổi về việc tham mưu cho chính quyền địa phương đầu tư ứng dụng KHCN trên các lĩnh vực, tập trung vào các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân...

 

Thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ hai tỉnh sẽ tăng cường trao đổi, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm về ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng,an toàn bức xạ hạt nhân; Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao trình độ và năng lực trong sản xuất, tăng giá trị sản phẩm; liên kết trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thẩm định và chuyển giao khoa học- công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong các doanh nghiệp./.

 

Đỗ Bình