Banner

(TTV) Sơn Dương nâng cao chất lượng giáo dục

13:10, 18/03/2023

Tại huyện Sơn Dương, những năm qua, ngành Giáo dục và đào tạo huyện đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý cũng như giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

 

Tại trường Mầm non Tú Thịnh, nhà trường đã có nhiều giải pháp thực hiện công tác giáo dục, chăm sóc trẻ, qua đó đạt được những kết quả tốt.


Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của các em; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp dạy học phù hợp, tạo hứng thú, lôi cuốn các em tham gia các hoạt động một cách tích cực, hiệu quả. Nhờ vậy chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên.


Năm học 2022-2023 toàn huyện Sơn Dương có trên 100 trường học với hơn 40 nghìn học sinh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngay từ đầu năm học, ngành GD-ĐT huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chất lượng dạy học.


Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; tích cực triển khai việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết gắn bó với nghề, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, của địa phương. Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất. Hàng năm, chất lượng giáo dục của huyện từng bước được nâng cao. Toàn huyện hiện có trên 50% trường đạt chuẩn quốc gia.


Chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sơn Dương đã có nhiều phát triển. Góp phần tích cực vào việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới./.

 

 

                              Tuấn Trường