Banner

(TTV) Phát triển nông nghiệp hàng hóa

12:57, 30/03/2023

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện Hàm Yên đã được cấp chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu, công nhận sản phẩm OCOP từ đó nâng cao giá trị kinh tế. Đây cũng là điều kiện để địa phương này phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung.

Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực đang được huyện Hàm Yên đầu tư phát triển và mở rộng diện tích. 


Để nâng cao giá trị của vùng chè nguyên liệu, huyện chú trọng việc thực hiện hỗ trợ nông dân trong chăm sóc, chế biến sản phẩm và tham gia vào chuỗi sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, đảm bảo chất lượng chè khi đưa ra thị trường trong và ngoài nước.


Điều này giúp người dân yên tâm gắn bó với loại cây trồng này.

 

Sản xuất nông nghiệp ở huyện Hàm Yên đang có những bước chuyển mình.


Khi ngoài những vùng sản xuất cây trồng mang đặc trưng vùng miền như cam sành, chè xanh… thì hiện nay cây thanh long ruột đỏ cũng đang có được vị trí trong cơ cấu kinh tế của nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Ngày càng có nhiều hộ dân tham gia vào trồng loại cây này cho thấy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người nông dân trong xu thế phát triển của một nền nông nghiệp hàng hóa, gắn kết được với nhu cầu của thị trường.

 

Nhằm khuyến khích người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, huyện Hàm Yên đang có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế.


Chuyển đổi sang sản xuất xanh, sạch cũng là một trong những giải pháp mà huyện hướng tới, góp phần cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hiệu quả.

 

 

 

 

Ngọc Bích – Hùng Sơn