Banner

(TTV) Nâng cao thu nhập để về đích nông thôn mới

12:06, 29/03/2023

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu cốt lõi của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất các cây, con chủ lực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đang được xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương tập trung thực hiện để nâng cao thu nhập cho người dân.

Cây rau A – UK (A-Úc) được Hợp tác xã Thành Đạt liên kết với nhà máy chế biến rau củ quả đông lạnh xuất khẩu của Công ty TNHH JM nông sản Hàn Quốc đưa về trồng tại xã Kháng Nhật với diện tích hơn 10ha.


Đối với loại rau này, mỗi lần trồng có thể thu hoạch được 3 lứa.


Trung bình khoảng 2 tháng thu hoạch 1 lứa rau. Với diện tích 1 sào cho khoảng 1 tấn rau, thu về khoảng 4,5 triệu đồng. 

 

Để đảm bảo nâng cao thu nhập cho người dân, xã Kháng Nhật đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các mô hình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.


Trên địa bàn xã có các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như Công ty TNHH MTV Sơn Dương Greenfarm, Doanh nghiệp xăng dầu Ngọc Thuận, Hợp tác xã Thành Đạt và nhiều trang trại chăn nuôi đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. 


Với những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, bà con cũng mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất theo trang trại, gia trại. 


Ngoài ra, các nguồn vốn vay ưu đãi cũng hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho bà con mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập từ các mô hình nông lâm nghiệp.

 

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Kháng Nhật đã không ngừng được cải thiện, hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. 


Đây cũng là tiền đề quan trong để xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023./.

 

 

 

Nguyễn Tuyết – Đỗ Dương