Banner

(TTV) Hàm Yên sôi nổi các hoạt động trong tháng thanh niên

14:11, 17/03/2023

Phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ huyện Hàm Yên đã thực hiện các công trình, phần việc thiết thực góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.