Banner

(TTV) Giao thông tạo sức bật cho nông thôn mới

13:54, 16/03/2023

Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang đem lại những lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân tại nhiều địa phương. Giao thông được đầu tư, hoàn thiện tạo nên sự đổi thay và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.