Banner

(TTV) Khơi dậy sức dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

12:14, 23/01/2023
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các địa phương trong tỉnh xác định là bước đệm quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài. Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhờ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.