Banner

(TTV) Diện mạo đô thị thành phố Tuyên Quang 

21:20, 22/01/2023
Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục xác định huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu để đưa thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I vào năm 2030.