Banner

(TTV) Xây dựng những trường học hạnh phúc

12:19, 24/11/2022
Xây dựng trường học hạnh phúc là nhiệm vụ lớn được ngành Giáo dục triển khai từ năm 2019. Một trường học hạnh phúc dựa trên 3 tiêu chí quan trọng, có tính cốt lõi là: yêu thương, an toàn và tôn trọng. Qua đây đã có tác động không nhỏ, ngoài trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, nhiều nhà trường có sự đổi mới trong tạo dựng ngôi trường hạnh phúc, thân ái cho cả thầy và trò.