Banner

(TTV) Tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế

12:18, 24/11/2022
Để giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Sơn Dương đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.