Banner

(TTV) Tháo gỡ khó khăn về chính sách với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

20:27, 22/11/2022
Sáng ngày 22/11, tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo về Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách cho học sinh và việc sử dụng, quản lý và biệt phái nhà giáo ở trường chuyên biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự hội thảo có lãnh đạo Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo 25 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh có tỷ lệ học sinh vùng dân tộc thiểu số cao trong cả nước.