Banner

(TTV) Nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

21:18, 24/11/2022
Sáng ngày 24/11, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 

Đến ngày 31/10/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) tăng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 91%, thu BHXH, BHTN, BHYT đạt trên 81% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. 


Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị nợ đọng BHXH nhiều năm, số nợ nhiều. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, mới đạt gần 80% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa bền vững. 


Các đại biểu đã thảo luận về nguyên nhân dẫn đến việc một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như dịch bệnh Covid kéo dài, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn, một số bộ phận người dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. 


Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị, các địa phương tập trung rà soát tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Linh hoạt trong việc xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cần tập trung khai thác và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng cường công tác truyền thông để thay đổi nhận thức của người lao động, đẩy manh thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để phát động hưởng ứng chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến người nghèo. 

 

 

                                                              An Thu – Đỗ Dương