Banner

(TTV) Chủ động phòng chống cháy rừng mùa hanh khô

21:18, 24/11/2022
Hiện đang là thời điểm hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng.