Banner

(TTV) Phát động phong trào thực hiện quy tắc ứng xử  trách nhiệm  thân thiện vì nhân dân phục vụ

20:07, 21/09/2022
Sáng ngày 21/9,  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công An tỉnh đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình phát động phong trào thực hiện quy tắc ứng xử “Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh thực hiện “6 biết, 5 không”, tận tụy trách nhiệm thân thiện vì nhân dân phục vụ.