Banner

(TTV) Mỹ Bằng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

20:41, 22/09/2022
Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay.