Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

12:30, 05/08/2022
Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.