Banner

(TTV) Chuẩn bị sẵn sàng nguồn sách giáo khoa cho năm học mới

21:07, 05/08/2022
Chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Tuyên Quang cũng như nhiều đơn vị kinh doanh đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập cho các đơn vị, trường học và học sinh địa bàn tỉnh.