Banner

(TTV) Chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

21:29, 04/08/2022
Hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị để ngày hội diễn ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả thiết thực.