Banner

(TTV) Yên Phú nỗ lực vượt khó về địch nông thôn mới

12:17, 20/06/2022
Yên Phú là một trong ba xã của huyện Hàm Yên phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2022. Với xuất phát điểm khá khó khăn khi số tiêu chí đã đạt còn thấp, cơ sở hạ tầng thiếu, địa bàn rộng, địa phương đã và đang huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể người dân tập trung hoàn thiện 9 tiêu chí còn lại.