Banner

(TTV) Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh – Dấu ấn một nhiệm kỳ

12:16, 20/06/2022
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các cấp bộ Đoàn cấp trên, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều việc làm thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, tích cực trong các đoàn viên, thanh niên. Qua đó, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.