Banner

(TTV) Báo chí Tuyên Quang nỗ lực đổi mới đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

15:40, 21/06/2022
Thời gian qua, các cơ quan báo chí tỉnh Tuyên Quang với tôn chỉ mục đích hoạt động của mình đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Hoạt động báo chí trên địa bàn tiếp tục có sự đổi mới, phản ánh toàn diện các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.