Banner

(TTV) Tuổi trẻ với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

14:50, 11/05/2022
Với sức trẻ cùng sự nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.