Banner

(TTV) Lăng Can tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ

22:01, 11/05/2022
Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đã huy động các lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh mương và các tuyến đường nội đồng nhằm ổn định hoạt động lao động sản xuất của nhân dân.