Banner

(TTV) Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh

21:41, 31/05/2022
Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1792/UBND – KT về việc Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.