Banner

(TTV) Chiêu Yên thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

14:48, 11/05/2022
Thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) đang tích cực đóng góp công sức để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.