Banner

(TTV) Các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở

13:59, 20/04/2022
Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ, đảng viên đã có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần lan tỏa tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. 

 


Xuống cơ sở, cùng nhân dân nạo vét 5 nghìn m kênh mương được cán bộ, đảng viên phường An Tường thực hiện. Đây là một trong những việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, chia sẻ, cổ vũ, động viên bà con tích cực thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. 


Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hàng tháng hội phụ nữ phường Hưng Thành tổ chức lao động, làm cỏ, chăm sóc tuyến đường hoa, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 5 sạch”, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do tổ chức Hội phát động nhằm hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế.
Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, hội phụ nữ phường đã tín chấp cho chị em vay gần 4 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.


Việc cán bộ, đảng viên xuống cơ sở, cùng làm với bà con nhân dân bằng những công việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đã mang lại niềm vui, niềm tin trong nhân dân, tạo động lực để bà con nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

 

                                Thúy Hà – Đỗ Dương