Banner

(TTV) Đảm bảo môi trường học tập an toàn trong các nhà trường

13:42, 23/03/2022
Để bảo đảm an toàn cho học sinh trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông, thực hiện biện pháp phòng chống dịch tới phụ huynh, học sinh nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19.