Banner

(TTV)Khánh thành nhà 26/3 và công trình đường điện thắp sáng đường quê

21:09, 20/01/2022
Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Huyện đoàn Yên Sơn tổ chức khánh thành Ngôi nhà 26/3 và Công trình thanh niên Sáng-xanh-sạch đường quê nông thôn mới tại xã Tân Long.