Banner

(TTV) Xây dựng nhà cho hộ đoàn viên thanh niên nghèo, cận nghèo

21:25, 08/01/2022
Nhằm cụ thể hóa, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, đổi mới năm 2021,  Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã huy động, vận động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội giúp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ đoàn viên nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát.