Banner

(TTV) Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đẩy mạnh công tác giảm nghèo

20:52, 13/01/2022
Thực hiện những giải pháp đa dạng, đồng bộ, công tác giảm nghèo ở xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương đã đạt những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo ngày càng được nâng lên.