Banner

(TTV) Thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

17:20, 13/01/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản Số: 123/UBND-THVX về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19