Banner

(TTV) Phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng trong giám sát f1 cách ly tại nhà

21:35, 11/01/2022
Cách ly y tế tại nhà đối với F1 là giải pháp nhằm thích ứng hiệu quả với dịch bệnh. Từ giải pháp này, các tổ Covid-19 cộng đồng của các xã, phường đã tăng cường giám sát, theo dõi và hướng dẫn công dân cách ly theo đúng quy định. Qua đó, góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh lây lan trên địa bàn, kiểm soát dịch trong tình hình mới.