Banner

(TTV) Kim Bình nâng cao thu nhập cho người dân

14:09, 21/01/2022
Những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Kim Bình, luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu.