Banner

(TTV) Huyện Hàm Yên giảm nghèo bền vững

11:40, 22/01/2022
Để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện Hàm Yên xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.