Banner

(TTV) Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

19:58, 14/01/2022
Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế. Huyện Lâm Bình đã và đang từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ, chất lượng và hiệu quả phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân.