Banner

(TTV) Đẩy mạnh công tác phòng dịch 

12:11, 13/01/2022
Trước những diễn biến phức tạp của dịch covid 19 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19, công ty TNHH sản xuất Giày Chung Jye, Yên Sơn, Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác phòng dịch, đảm bảo sức khoẻ và việc làm cho người lao động.