Banner

(TTV) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

11:44, 20/01/2022
Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lâm Bình đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, giúp hội viên phụ nữ xóa nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.