Banner

(TTV) Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng

12:15, 19/01/2022
Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng là hướng đi đang được Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang chú trọng thực hiện, góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương.