Banner

Hà Nội có hơn 5,392 triệu lượt người được hỗ trợ an sinh

10:30, 09/01/2022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, thành phố Hà Nội có hơn 5,392 triệu lượt người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tiếp cận, thụ hưởng nguồn hỗ trợ an sinh xã hội theo các chính sách của Trung ương và đặc thù của thành phố. Tổng kinh phí đã hỗ trợ là hơn 6.684 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách là hơn 6.270 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa.

 

 

 

Về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Hà Nội đã có 2,14 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh được hỗ trợ an sinh với kinh phí hơn 1.864 tỷ đồng. Cùng với đó là 1,681 triệu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng kinh phí hơn 4.094 tỷ đồng... Các nguồn lực hỗ trợ bảo đảm đúng người, đối tượng thụ hưởng, diễn ra công khai, minh bạch, cắt giảm tối đa thời gian, thủ tục.

 

Theo Hanoimoi.com.vn