Banner

(TTV) Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

14:35, 31/12/2021
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số: 2112/QĐ-UBND, Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.