Banner

(TTV) Ủng hộ huyện Na Hang và Lâm Bình chống dịch bệnh Covid -19

21:36, 17/11/2021
Gần 1 tuần phát động ủng hộ huyện Na Hang và Lâm Bình phòng chống dịch Covid -19, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã quyên góp, ủng hộ số lượng hàng hóa với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.