Banner

(TTV) Trao nhu yếu phẩm ủng hộ huyện Lâm Bình phòng, chống dịch Covid -19

12:00, 17/11/2021
Trước những diễn biến rất phức tạp về dịch Covid-19 tại huyện Lâm Bình, sáng ngày 17/11, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ địa phương vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.