Banner

(TTV) Tổng kết Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021

12:08, 23/11/2021
Ngày 23/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã Tổng kết và trao giải Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021.