Banner

(TTV) Tạm dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID- 19

22:04, 18/11/2021

Ngày 18/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có văn bản số 4531/UBND -THVX về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID- 19