Banner

(TTV) Phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng trong phòng, chống dịch

22:29, 23/11/2021
Những ngày qua, Tuyên Quang đã ghi nhận một số ca mắc Covid -19 tại cộng đồng. Các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách được thực hiện khẩn trương, nghiêm ngặt. Và trong cuộc chiến chống dịch, luôn có vai trò to lớn của các tổ Covid cộng đồng.