Banner

(TTV) Nỗ lực truy vết, điều trị cho bệnh nhân F0

21:13, 18/11/2021
Ngay khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên, cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Bình đã phối hợp với ngành Y tế thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Bệnh viện dã chiến được thành lập, thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị cho các ca bệnh. Các vấn đề an sinh xã hội được thực hiện, giúp các bệnh nhân an tâm điều trị, chiến thắng dịch bệnh.