Banner

(TTV) Na Hang đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid -19

21:15, 18/11/2021
Ngày 18/11, huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid – 19.