Banner

(TTV) Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2021

12:01, 17/11/2021
Sáng ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2021.