Banner

(TTV) Hiệu quả từ Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

12:05, 25/11/2021
Thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 55 ca HĐND tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt và làm tốt công tác vận động, huy động sức mạnh cộng đồng, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.